PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Uw Schoorsteenveger Arrighi & Dijkstra kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Uw Schoorsteenveger Arrighi & Dijkstra en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Uw Schoorsteenveger Arrighi & Dijkstra verstrekt. Uw Schoorsteenveger Arrighi & Dijkstra kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM Uw Schoorsteenveger Arrighi & Dijkstra GEGEVENS NODIG HEEFT
Uw Schoorsteenveger Arrighi & Dijkstra verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnennemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Uw Schoorsteenveger Arrighi & Dijkstra uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit zakelijke of particuliere dienstverlening.

BEWAARTERMIJN
Uw Schoorsteenveger Arrighi & Dijkstra bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan drie jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Uw Schoorsteenveger Arrighi & Dijkstra verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Uw Schoorsteenveger Arrighi & Dijkstra worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Uw Schoorsteenveger Arrighi & Dijkstra gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Uw Schoorsteenveger Arrighi & Dijkstra maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Uw Schoorsteenveger Arrighi & Dijkstra bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Uw Schoorsteenveger Arrighi & Dijkstra te kunnen verstrekken en om haaradverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Uw Schoorsteenveger Arrighi & Dijkstra heeft hier geen invloed op. Uw Schoorsteenveger Arrighi & Dijkstra heeft Google geen toestemming gegeven om via Uw Schoorsteenveger Arrighi & Dijkstra verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@uwschoorsteenvegerfriesland.nl. Uw Schoorsteenveger Arrighi & Dijkstra zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Uw Schoorsteenveger Arrighi & Dijkstra neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Uw Schoorsteenveger Arrighi & Dijkstra maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Uw Schoorsteenveger Arrighi & Dijkstra verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Uw Schoorsteenveger Arrighi & Dijkstra op via info@uwschoorsteenvegerfriesland.nl . www.uwschoorsteenvegerfriesland.nl is een website van Uw Schoorsteenveger Arrighi & Dijkstra. Uw Schoorsteenveger Arrighi & Dijkstra is als volgt te bereiken:

Postadres: D. Wiersmastrjitte 3, 9298 PZ Kollumerzwaag
Vestigingsadres: Doorvaart 1, 9103 RE Dokkum
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 66539854
Telefoon:06-83448083
E-mailadres: info@uwschoorsteenvegerfriesland.nl

Please wait...